Home


Paulo Freire Institute (PFI) in partnership with the Employment and Training Corporation, Inspire (Razzett and Eden Foundation) and Richmond Foundation have been granted funding under Cohesion Policy 2007-2013 (OP II-ESF) Structural Funds for a project entitled “Ic-Cavetta - Maltese Literacy Toolkit for Employment and Education Inclusion”. The project is an Adult Literacy Project.


Paulo Freire Institute Logo ETC Logo Inspire Logo Richmond Foundation Malta

Maltese Flag Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2003
Insaħħu Ħilietna ghal Aktar Impjiegi u Kwalita ta’ Ħajja Aħjar
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Socjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ Ko-finanzjament: 72.25% Fondi UE; 12.75% Fondi Nazzjonali;
15% Organiżżazzjoni mhux Governattiva

Ninvestu fil-futur tiegħek
EU Flag


Website by Maltaserv.com